Daily Archives: юни 8, 2017

0

СЪОБЩЕНИЕ – ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КНЯЖЕСТВО НОВА АТЛАНТИДА

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КНЯЖЕСТВО НОВА АТЛАНТИДА КЪМ СТРАНИТЕ ПОДПИСАЛИ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА, ПРИЕТА ПРЕЗ 1992 В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО, КОЕТО, НА ПРАКТИКА, Е УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИРЕКТНИ ДВУСТРAННИ ОТНОШЕНИЯ СЪС 195 СТРАНИ ОТ СВЕТА, ПОДПИСАЛИ ВЕЧЕ ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ Уважаеми Приятели, В края на 2016г. група независими, суверенни – нововъзникнали държави,…

dolphins  © 2021 Principality of New Atlantis