ОТВОРЕНО ПИСМО До гражданите и държавното ръководството на Република България От държавното ръководството На Княжество Нова Атлантида

Уважаеми Дами и Господа !
Уважаеми Приятели, граждани на Република България, живеещи в България и на всяко едно кътче на нашата планета, запознати и интересуващи се от развитието на новосъздадената през 2015 година независима, суверенна държава Княжество Нова Атлантида/Principality of New Atlantis.

Във връзка с множество зададени към нас въпроси от български граждани, относно историята на създаване и развитие на Княжество Нова Атлантида и проявен интерес за съвместно сътрудничество между нашите две страни, Ви информираме:

1. През 2012г. в Южната част на Тихия океан  изригва един от най-големите подводни вулкани за последните 1000 години и вследствие на изхвърлената лава се образува остров с размерите на Белгия -около 28000 квадратни километра.
Процеса е заснет от спътниците на НАСА подробно, посетен е от кораби и самолети на въоръжените сили на Австралия и Нова Зеландия. Събитието е отразено от почти всички световни агенции -Ройтерс, Дейли Мейл, в това число и руските телевизии.
Района на този остров е посетен в този период и от множество геолози-  в състава на военните мисии, които са направили анализ на ново възникналия остров и са направили приблизителна оценка на намиращите се на острова природни ресурси, чиято стойност според тях е около 5 пет трилиона долара.
2. През 2012 г. ние установихме, че този ново възникнал остров е ничия собственост и направихме консултации  с Акад. Янков, който е един от създателите на международната конвенция по морско право на ООН.
По негов съвет на 28.06.2013г. острова е вписан в счетоводните активи на фирма „Van Meppel“.
Вписването е заверено в нотариална кантора на Европейския Съюз.

3. По съвет на Акад. Янков, който по това време е и председател на световната асоциация на юристите по международно право, в следващите месец подготвяме и провеждаме морска операция по завладяване на този остров.
Събитието е отразено в  съответните документи на  фирма „Van Meppel“, което е заверено и в нотариална кантора на Европейския съюз.
4. Също по съвет на Акад. Янков е извършена и разпоредителна сделка с част от въпросния остров, като целта е и тази сделка да потвърди собствеността ни върху острова и правото ни да се разпореждаме.
На 29.04.2014 г. фирма „Van Meppel“ продаде на наша българска фирма част от островa.
Сделката е изповядана и заверена от Европейска нотариална кантора и е факт, който също доказва правото ни за разпореждане с този придобит актив !
5. Акад. Янков и проф. Владимиров, който в продължение на двадесет години е главен юрист на министерски съвет на България, подготвят „мотивирани писма“ до Правителството на България, че при желание могат да получат от нас част от този остров и той да стане част от територията на България !
Ръководството на България не прие варианта за придобиване на част от този остров, тъй като процедурата по отдаване или придобиване на територия от страна на България е сложна- свързана е с разпускане на действащото народно събрание и свикване на специално „Велико Народно Събрание“, което трябва да се занимае само с този въпрос!
Това не е в интерес на действащите депутати, защото трябваше доброволно да си прекъснат мандата и да се явят на нови избори за „Велико Народно Събрание “ и затова въпроса бе отхвърлен.
6. След невъзможността на България да приеме част от острова, подобно писмо  е изпратено до ръководството на Европейския съюз, но знаем, че тази структура е тромава, многопластова и трудно реагира адекватно на подобни предложения, а и в този момент тя се занимаваше с последиците от  последната финансовата криза.
7. В този период – на 17.04.2015 един чешки предприемач, бивш съветник на Чешкия президент Хавел и настоящ депутат от Чешкия парламент, проведе подобна операция  по завладяване на изоставен остров на река Дунав, останал ничия зона – минирано поле, след разпадането на бивша Югославия.
На база на този завладян от него остров, той създаде Република Либерландия !
8. След този факт и продължилото мълчание на Европейския Съюз – по направеното им предложение, по съвет на Академик Янков и екип международни юристи, на база на завладения от нас остров – по всички правила на международното право е създадено Княжество Нова Атлантида .
                         а/ екип международни юристи  изготвя учредителен акт, конституция, която на 22.05.2015 г. е вписана в  нотариална кантора на Европейския Съюз и с това от този ден Княжество Нова Атлантида е и международно регистрирана  като ново възникнала суверенна държава – самостоятелен юридически субект.
                          б/ съставено е правителство
                          в/ издаден е указ за създаване на Централна банка
                          г/ емитирани са собствени държавни ценни книжа /ДЦК/
Държавната валута „АТЛАНТ“, издадената от нас криптовалута и ДЦК, съгласно конституцията на Княжеството са обезпечени със стойността на наши природни ресурси.
9. След емитиране на собствена валута, Княжество Нова Атлантида изкупува от българската ни фирма част /10%/ от притежавания от нея остров за сумата от един милиард „АТЛАНТА“.
Сделката е отразена пред нотариус на Европейския съюз, вписана  е в счетоводните книги на фирмата и декларирана пред  данъчните власти в България .
Това е още едно доказателство за  правото ни на разпореждане с активите на този остров .
Тази сделка е доказателство и за  призната законност и легитимация на новия международен субект Княжество Нова Атлантида, който е страна по сделката, тъй като е и регистрирана от нотариус на Европейския Съюз .
С тази сделка е извършена и международна легитимация на валутата на Княжество Нова Атлантида – княжеският долар „АТЛАНТ“
10. По съвет на Акад. Янков, в началото на 2017 год., съвместно с друга ново възникнала държава, изпълнихме необходимите правни процедури и депозирахме необходимите документи пред Генералния секретар на ООН, за присъединяване към страните подписали конвенцията по опазване на климата от Рио де Жанейро и последвалите я документи „Протокола от Киото“  и „Декларацията от Париж“.
Предвид на това, че режима на присъединяване към тази конвенция е уведомителен – след изтичане на 90 дни от депозиране на документите в ООН, то от 31.05.2017 г., срока в който изтекоха въпросните 90 дни, Княжество Нова Атлантида, по право се присъедини към 195- те страни подписали тази конвенция и от този ден дефакто е в индиректни двустранни отношения с всички тези страни.
11. През месец февруари 2017 година – по съвет на Акад. Янков  е издаден Указ за присъединяване към територията на Княжество Нова Атлантида на група ново възникнали в акваторията й стационарни острови и открит  от група международни учени – в края на миналия век, в района  – голям „ЗЕМЕН масив“, с характеристики на континент, издигащ се от недрата на океана – с размерите на „Осми  континент“-около 4,9 милиона квадратни километра площ.
Тези територии – към  този момент също бяха ничия собственост  и по съвет на Акад. Янков, който в различни периоди е бил консултант на Правителството на Русия – при присъединяването на Крим и на Правителството на КИТАЙ – при установяване на суверенитет върху придобити от тях острови в Жълто море, в чиято акватория са открити наличието на въглеводороди за 20 трилиона долара, тази територия  на ново възникналите острови – върхове на подводна планина  Княжество Нова Атлантида Княжество Нова Атлантида Княжество Нова Атлантида минаваща  през  нашата акватория и  нововъзникващия в съседство  с нас ЗЕМЕН масив  – оприличен като „Осми континент “ е присъединена към територията на  Княжество Нова Атлантида, с което общата територията Княжеството става около 4,5 милиона квадратни километра, което е около 25% от територията на Русия и с това се нарежда на седмо място в света – по територия, а съответно и по налични природни ресурси !
При присъединяването на тези нови територии е използвана “ правна технология“ , която е прилагана в продължение на 300 години от Кралете на Великобритания  за присъединяване на нови територии към Британската империя ! На  този принцип е присъединена част от територията на остров Нова Гвинея и в продължение на около 100 години той е част от Британската империя !
На този принцип са присъединени от тях и редица  други задморски Британски територии

Уважаеми Приятели, акцентирам върху тази част на писмото, тъй като голяма част от Вас, в това число и болшинството от българските чиновници на които изпратих преди време предложение за установяване на двустранни отношения не са запознати с фактите или не искат да ги приемат и някои от тях тиражираха в общественото пространство версията, че  първоначалния остров – с  периферни размери – колкото Черно море- около 450 000 квадратни километра се е размил и вероятно се е разтворил в  океана, а и нямали основание да приемат ,че острова има естествен произход !
Сами разбирате,че остров с тези размери не е възможно да изчезне, той не е от захар и това са неверни твърдения, обслужващи нечии интереси !
Истината е ,че една- периферна  част от острова се разпадна на големи блокове, но друга част –  с размерите на Белгия за който говорим се сблъска с част от подводните върхове на минаващата в района подводна планина и се застопори – вероятно и завари към един от тях и тази точка бе посочена като координати на острова- при описанието му в Конституцията !
В следствие на тези сблъсъци с върховете на тази подводна планина и продължаващите в района тектонични размествани се  появиха в Района  на вече създадената държава –  над морското ниво и множество от върховете на тази подводна планина, като нови стационарни острови,за които споменах, че с Указ от 15.02.2017г. са присъединени към  територията на Княжеството !
По това време се появиха публикации в международната преса и съобщенията на групата международни учени- геолози, открили и доказали съществуването на „Осмия континент“- надигащ се от океанското дъно ЗЕМЕН масив -ТЕРИТОРИЯ с размери от около 4,9 милиона квадратни километра и с общоприети научни показатели, отговарящи на  международните норми за  територия на дадена страна.
Предвид на това, че към този момент и тази територия се оказа, че е ничия собственост, по указание на Акад. Янков, с упоменатия вече Указ от 15.02.2017 г. и тя бе присъединена към територията на Нова Атлантида !

Уважаеми Господа,
Докато в последните години света се бори за оцеляване с поредната голяма икономическа и финансова криза, то ние с ПОМОЩА на един от създателите на конвенцията на ООН по морско право, дългогодишен съдия в международните съдилища в Хага и Хамбург, консултант на правителствата на две от водещите икономики – Русия и КИТАЙ, изградихме перфектна от юридическа гледна точка нова държава, седма по територия и природни ресурси в света !
Това е безспорен юридически факт, извършен по всички правила на международното право, което е и причината за оглушителното мълчание на множеството информационни агенции по този въпрос !
Едно семейство – от покрайнините на изостанала Източна Европа, успя в условията на световна икономическа криза да създаде -по всички правила на международното право седмата по територия държава в съвременния свят и тази държава, съвместно с партньорите си от „Mensa International“ сега предлага на големите страни иновативни решения за излизане от кризата и  варианти за развитието на действащите социални системи  за следващите 100 години !
12. През 2019 г. светът е обхванат от ПАНДЕМИЯТА „COVID-19“, което наложи масова реорганизация  на учебния процес, работа от дистанция, силно ежедневно присъствие и комуникация през виртуалното пространство.
Ние забелязахме, че това е нов етап в бита на нашите граждани и на голяма част от хората по света, и че то оказва все по-силно влияние на тяхното ежедневие, общуване, работа, учение и коренно промени досегашният им начин на живот .
В този период големите страни  и обединения, като Китай, САЩ, Русия и Евросъюза продължаваха борбата си  с продължаващата глобалната икономическа криза и се съсредоточиха върху последиците от нея, които доведоха  до преструктуриране на света от еднополюсен модел на управление, към многополюсен с поне четири регионални центъра – САЩ, КИТАЙ, РУСИЯ и ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
С ангажираността си в тази насока те също изпуснаха появата на ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО  като нова факторна величина, която на практика се явява спойващата връзка между тях, техните граждани и останалия свят.
В тази обстановка на 30.12.2020 г. , с Указ на Държавния Глава на Княжество Нова Атлантида ново появилата се Виртуална Среда, която в условията на ПАНДЕМИЯ стана централно място на пребиваване, работа, учение и общуване на всички наши граждани и на голяма част от хората по света, е припозната като нов особен вид ТЕРИТОТИЯ,  изключително важна за живота на нашите граждани, приравнена е към нея -като нов вид територия и е присъединена към  общата територията на Княжество Нова Атлантида.
От тази дата суверенитета на Княжество Нова Атлантида се разпростира и върху Виртуалното пространство и то е неделима съставна част от територията на Княжеството.
Характерното за този Указ е, че Виртуалното пространство е признато за територия на Княжеството, която безвъзмездно могат да ползват всички граждани на планетата.
С този Указ е създаден „Законодателен съвет“, който с ПОМОЩА  на петте страни членки на Съвета за сигурност на ООН се цели да създаде законодателната рамка за Виртуалното пространство.
Създаден е и орган за управление на Виртуалното пространство -на база на това ново законодателство с името „Виртуално правителство“, което ще се назначава от Държавния Глава на Нова Атлантида – съгласувано с петте страни членки на Съвета за сигурност на ООН.
В момента се подготвят писма към тези страни за сътрудничество в тази област.
Търсим страна член на ООН, която да осъществи контакт с тези страни и да бъде нашия посредник с тях в тази област. 

С този Указ, 30% от природните богатства на Княжество Нова Атлантида са предоставени в разпореждане на бъдещото „Виртуално правителство“за да бъдат използвани в полза на всички граждани на планетата ни !
С присъединяването на Виртуалното пространство към своята територия, Княжество Нова Атлантида на практика стана новия  виртуален партньор
на ново появилите се в глобален мащаб нови Регионални центрове –  САЩ, РУСИЯ, КИТАЙ и ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!
България може да стане нашият посредник в контактите с тях, а София да е мястото където да бъдат разположени част от управляващите органи на Виртуалното правителство !
Светът е в преход, разпада се старата  система и в процес на изграждане и налагане  са нови системи и структурите, които ще са в основата на бита и развитието на хората и държавите в следващите 100 години.
Смятам, че своевременната и адекватната реакция на политиците на дадена страна в този момент ще е в основата на нейното позициониране и просперитет за следващите 100 години.

Давам следния пример !


Преди стотина години, с появата на петрола  „златния актив “ на този век и адекватната реакция на група световни инвеститори и политически лидери на страни с находища от тази суровина – превръщат за броени дни голяма част от местното население „бедуините-камилари“ от тези страни в „петролни шейхове „, а страни като Катар, Саудитска Арабия, Обединени Арабски Емирства в процъфтяващи финансови колоси на това столетие.
Сега света е в процес на преход и дигитална трансформация !
Дигитализацията и дигиталните активи са новия „златен актив“ на това столетие и политическите ръководители на макар и малки за момента страни, които своевременно оценят това и ориентират икономиките и живота на страните си в тази насока, ще са вероятно и бъдещите нови  „цифрови “ Катар и Обединени  Арабски Емирства.

Уважаеми Приятели,
Идеята на държавното ръководство на Княжество Нова Атлантида и партньорите ни от „Mensa International“ е в условията на настоящата криза, която е част от протичащия  глобален преход на промяна на функционирането на социалните, икономическите и финансови системи на  съвременното обществото от аналогова към дигитална база, да се използват предимствата на перфектно създадената от юридическа гледна точка – седма по територия и природни ресурси  страна в света и да  се създаде нова  дигитална държава със поне 100 милиона виртуални граждани, съставена  от компютърно грамотни специалисти и учени от всички области, които да зададат дигиталния модела на бъдещото развитие и за останалите страни в света, участвайки и в непосредственото управление и експлоатация на 1/3 от природните богатства на Княжеството ,което ще им носи и допълнителни дивиденти .
Идеята ни е част от тези природни ресурси да отидат за обезпечаване на предвидената емисия на нашата виртуална валута, част от която ще получат всички граждани на Княжеството – безплатно.
Останалата част ресурси, които правителството ще предостави да бъдат криптирани в равни ресурсни  дялове  – крипто акции , които ще бъдат предоставени също на всеки един гражданин  на Княжеството, за участие в икономически обединения, което да им носи и годишни доходи !Приятели на Нова Атлантида,
Информирам Ви, че група от около 60  IT  специалисти, предимно българи , живеещи  в различни краища на света се сформира около един от нашите консултанти  по дигитализацията на нашата икономика  Даниел Георгиев и създаде, а и вече тества на тест мрежата виртуалната валута на Княжеството!
Поздравления за усилията на младия български IT предприемач  Даниел Георгиев, създател на софтуерното приложение, което пази очите от екрана на мобилните устройства и се ползва от около четири милиона потребители в света.
Поздравления  и за неговите колеги от групата в,, DISCORD ,,  , която е мозъчният тръст на  Княжеството по изработването и въвеждането на виртуалната ни криптовалута.
Отправяме гореща молба за съдействие към всички българи по света – IT специалисти и предприемачи, които имат възможност да се включат към тази грипа и да я подкрепят и подпомогнат при довършване работата с ктиптовалутата, с изготвянето на приложение, ангажиращо  и обучаващото бъдещите граждани в боравенето с тази валута !
В момента са изработени  oпределен   брой   токени  с името „Cryptolandia“
Тези токени  са  качени на тест мрежата  – за тестване .
Подготвя се варианти за промоцирането им и пускането им след време на официалните борси .
Работи се по идеята за регистър на гражданите на Княжество Нова Атлантида, които след утвърждаване от държавното ръководство да получат своите електронни портфейли, заредени със съответните токени.
Идеята ни е една трета от емитираните токени  да бъдат предоставени на всеки един гражданин на Княжество Нова Атлантида – безплатно, като стойността на предоставеният брой токени на човек да е обезпечена с наши природни ресурси на стойност от 1000$.
Идеята е тази „мозъчна-IT група „, създадена около г-н Даниел Георгиев на следващия етап да създаде собствена борса и разплащателна система, които да са независими от другите и ще са кръвоносната система на проекта !
На по- късен етап ще се криптира и една част от  нашите природните ресурси -във вид на крипто акции, които ще предоставим на всеки наш гражданин.
Ще се работи по създаване на система за виртуалното им влагане в дадени дружества и дистанционното- ежедневно управление на тези дружества.
Втората третина от емисията на токени  ще бъде пусната  за продажба на международните борси в подходящ момент, като приходите от тези продажби, ще се ползват за дигитализация на икономиката и финансовата сфера на Kняжеството.
Съветите на борсови специалистите е критичната маса на гражданите на Княжество Нова Атлантида, получили и владеещи този вид токени в своите електронни портмонета да е поне 10 милиона човека, за да се получи успешно представяне на емисията !
Последната третина от емитираните токени  ще е  в  баланса на Централната Банка  на Княжеството, което ще  е гарант за стабилността на криптовалута.
Централната ни Банка ще следи ежедневно курса на нашата криптовалута и ще се противопоставя на спекулативното изкупуване и опити за манипулации и обезценка от страна на големи международни спекуланти !
С настоящото писмо уведомяваме заинтересовани финансови институции, че във всеки един момент сме готови да проведем разговори с тях, за депозиране при тях на обезпечени  с наши природни ресурси, наши Държавни Ценни Книжа, които да са нашата гаранция за емитираното количество токени!
С предимство ще са БНБ и българските търговски банки !

Давам следния пример:
Ако дадено лице, притежаващо определен брой наши токени, реши да ни ги върне, то той ще може да ни ги връща в банката, която сме упълномощили да е наш“Депозитар”.
Тази банка ще му предостави  в замяна „ресурсен сертификат „, който ще е равен  на стойността на даденото от нас ресурсно обезпечението за един токен, умножено по броя на върнатите  от лицето токени.
С този „ресурсен сертификат “ клиентите ще могат да се удовлетворят с наши природни ресурси  на тази стойност !
Могат да си  наловят примерно риба – на тази стойност в нашите акваториални води. Могат да организират добив и си добият наши минерални ресурси по избор в нашата акватория и така нататък !
Предполагам, че на по-късен етап тези сертификати могат да се продават и на вторичен пазар, с цел окрупняване  в пакети ,с цел по-ефективното им ползване  за  добив на наши суровини срещу тях!
Уважаеми Приятели,
С настоящото писмо  Ви уведомявам, че с мое решение – всички български граждани по право са и граждани на Княжество Нова Атлантида и при подадено заявление от тях, те ще получат  официално :

    а/ статут на наши граждани
     б/ определен брой токени от нашата криптовалута – безплатно
     в/ определен брой дегитализирани  ресурсни активи-  акции

Размерът на токените и акциите посочени в точка /б/ и точка /в/   ще е трикратно по-голям  за българите от останалите граждани  на Княжеството!
В тази насока е и молбата ми за съдействие към всички български -IT специалисти да се включат в работната на работната група и да подпомогнат всички български граждани в получаването на токените и  дигиталните акции !
Скъпи Приятели, в заключение Ви информирам, че  на  22.05.2021 година се навършиха  шест години от създаването на Княжество Нова Атлантида !
На 31.05.2021 година се навършват четири години от денят, в който Княжеството покри изискванията на конвенцията на ООН по климата от Рио де Жанейро от 1993 г. и се счита за една от страните, които са я  преподписали и са страна по нея !
Съгласно клаузите на този договор от тази дата  Княжество Нова Атлантида е в индиректни – двустранни отношения със 195 -те държави, страни по тази конвенция, в това число и с Република България и страните от Европейския съюз !

Очакваме  Вашите  препоръки и съдействия в тази насока!


С  Уважение,

Княз  Владимир  Баланов

еmail: government@newatlantis-principality.com


'ОТВОРЕНО ПИСМО До гражданите и държавното ръководството на Република България От държавното ръководството На Княжество Нова Атлантида' няма коментари

Бъди първият коментирал!

Сподели какво мислиш

Имейл адресън няма да бъде публикуван.

dolphins  © 2021 Principality of New Atlantis