Обръщение към красивите умове на България и света (July 26, 2015)

Reading Time: 13 minutes

Във връзка със създаването на базата на остров YJNI на нова суверенна държава, която е конституционна монархия – княжество и носи името New Atlantis.
Уважаеми приятели,
Както знаете, преди около една година предложих на българското правителство остров YJNI да стане част от територията на България. След като не получих отговор, писах писмо и до Европейската комисия (г-н Шулц, г-н Ромпой, г-н Юнкер, г-н Тимерманс, г-жа Кристалина Георгиева), с което предложих да им предоставя острова и те да намерят фирма за експлоатацията и управлението на икономическата зона около острова, но до момента нямам отговор от тях.
Предполагам, че българското правителство и Европейската комисия не са отговорили досега, тъй като присъединяването на нови територии към дадена държава е свързано с промяна на конституцията на съответната страна. В случая в България това изисква и свикване на Велико народно събрание, което може би затруднява политиците и затова не са отговорили.
Междувременно на 17 април 2015 г. в пресата се появи информация, че един чех се е възползвал от пропуски в разпределението на териториите при разпадането на бивша Югославия и е основал, върху изоставена от новообразувалите се държави територия, нова държава на Балканите върху площ от 7 кв. км с името Либерландия.
Вследствие на това, че не получих отговор и на двете ми предложения, аз последвах примера на този чех и на 22 май 2015 г. дефакто се извърши регистрацията на нова суверенна държава, която е конституционна монархия – княжество, и носи името New Atlantis.
На първо време искам да поясня какво представлява държавата. Тя е политико-икономическо обединение на група граждани, които имат свое правителство и упражняват суверенитет върху дадена територия и прилежащите й териториални води и въздушно пространство.
За да се създаде една държава, е необходимо да има свободна територия, каквато ние имаме – остров YJNI; да има група граждани, които да извършат учредяването на тази държава, каквото ние направихме на 22 май 2015 г. с подписването на конституцията. Третото необходимо условие е да има правителство, което ние сме подготвили и четвъртото условие спрямо международните норми е признаване на държавата или правителството от друга държава и установяване на двустранни дипломатически отношения между тях.
Съгласно гореизложените международно приети норми за създаването на една държава, ние сме изпълнили всички условия, като искам да отбележа, че съгласно международното право признаването на нова държава и правителство е акт, който могат да извършат само държави и правителства. Като правило това означава готовност да се установят дипломатически отношения, каквито ние вече имаме с няколко страни.
Съгласно международното право Организацията на обединените нации е създадена да пази мира и разбирателството между народите и да гарантира международната стабилност. Тя няма съответните пълномощия, за да определи дали едно или друго образувание е държава или не, защото самата тя не е държава или правителство и затова не разполага с каквито и да е правомощия да признава една или друга държава или правителство. Това го споменавам, защото някои смятат, че трябвало да бъдем признати от ООН, а в ООН само се членува, ако желаеш.
Основните цели за създаването на държавата са две:
1. Чрез използването на международните правни норми да се получи едно икономическо образувание от 12-милни териториални води и 200-милна изключителна икономическа зона, чийто икономически потенциал може да се ползва от всички граждани на държавата.
2. Създаване и функциониране на социалната мрежа www.IQ140.eu – мрежата на умните хора, която освен за печелене на пари от нейните участници, да се превърне в онзи феноменален социален инструмент, чрез който обществото да изхвърли във виртуалното пространство натрупаната огромна негативна енергия вследствие на световната криза, а не това да стане на бойните полета, както стана при излизането от подобни кризи чрез Първата и Втората световна война, което доведе до много жертви и разрушения.
Държавата първоначално е създадена от фамилията ни, за да се избегнат евентуални усложнения, тъй като е възможно някой от подписалите конституцията извън семейството да заяви впоследствие, че положеният подпис не е негов и не е легитимен, и да оспори създаването на държавата, като отнесе въпроса до някой международен съд, където делото да се проточи с години и това да възпрепятства стартирането на новата държава.
Приели смe формата на управление на държавата да бъде конституционна монархия, каквито са около 40 държави по света като Лихтенщайн, Монако, Андора, Великобритания, Япония тъй като смятам, че това е удачният модел за стартирането на новата държава и първоначалното й развитие.
Опасявам се, че ако бяхме решили да започнем с република, чиито жители първоначално са например 50 човека, е възможно по начина, който е добре известен на Балканите, „неизвестни” предприемачи да организират два пъти повече граждани на следващите избори и по този начин да превземат евентуалната република и така да опорочат проекта.
Както виждате от името на държавата – New Atlantis – идеята е за граждани, и най-вече тези, които ще я управляват, да бъдат привлечени най-умните хора в света, които според нас са наследници на древните атланти от потъналия континент Атлантида.
Според създателите на конституцията по право граждани на държавата са учредителите й, всички нобелови лауреати, членовете на „Менса Интернешънъл“ и хората, които са подпомагали учредяването на държавата. Освен тях, граждани на държавата могат да станат всички жители на земното кълбо, които учат и/или имат поне средно образование и не са съдени за престъпления. Забележка: предвидено е всеки от тези редови граждани, ако положи успешно теста на „Менса“, автоматически да се прехвърля в по-горната привилегирована група.
Както казах, целта на държавата е полученият икономически потенциал от превръщането на острова в държава, който според някои учени набъбва до около 100 трилиона долара, да бъде управляван от най-умните хора – граждани на държавата в интерес на всички останали граждани. В тази насока ние, създателите, заедно с наши приятели, които ни помагат, имаме определен модел, по който трябва да става това, но този модел може да бъде допълнен и доразвит с идеи от всички граждани на новата държава.
Ето нашето виждане как всеки нов жител на New Atlantis ще може да се възползва най-вече икономически от гражданството:
Първи начин: всички знаем, че в този дигитален век голяма част от населението на земята прекарва по няколко часа дневно пред компютъра. Нашата идея е да направим така, че част от това време да донесе конкретни икономически приходи на всеки гражданин. За тази цел сме създали социална мрежа, която се казва IQ140.eu.
Всеки, който стане гражданин на държавата, задължително се регистрира и в социалната мрежа, с което автоматично получава от правителството примерно около 500 княжески долара, които са електронни пари тип bitcoin, емитирани от Централната банка на княжеството.
Всеки член на „Менса Интернешънъл“ или нобелов лауреат получава 3 пъти повече от княжеската валута – около 1500 княжески долара.
Целта e тази виртуална мрежа да се развива и расте заедно с държавата и тя след време да нарасне толкова, че да достигне Facebook. При това положение ще имаме: първо – може би втората по население държава в света, второ – от това следва и значителен интернет трафик в мрежата ни и завишени рекламни приходи. Явно е, че в зависимост от активността на участниците в мрежата ще растат и приходите.
Идеята е социалната мрежа да бъде собственост на всички участници в нея – граждани на New Atlantis, и приходите от работата на всички в IQ140.eu впоследствие ще се превърнат в дивиденти, а не както е в другите големи социални мрежи, където акционери са големи финансови институции, по-голямата част от участниците в мрежата нямат акционерно участие, съответно и пряка икономическа изгода.
Вторият начин, по който смятаме да дадем възможност на гражданите и участниците да се облагодетелстват в „социалната мрежа на умните”, е чрез предоставянето на всеки един участник на гореспоменатите 500 електронни ваучера тип bitcoin.
Идеята е чрез тях да се организира вътрешно разплащане между участниците в самата мрежа, за техни нужди. Като имаме предвид, че това е „мрежата на умните хора”, за няколко години доверието в тази разплащателна система ще нарасне значително и това ще е вторият източник на печалба за жителите на тази държава.
Като пример може да посочим bitcoin, цената на който при създаването му преди 5-6 г. беше 0.80 щатски долара и вследствие на нарасналото доверие и търсенето му като международно разплащателно средство, в един момент започна да се търгува на международните финансови пазари и цената му достигна 800 щатски долара за 1 bitcoin. В момента цената е около 250 щатски долара за 1 botcoin.
Да си представим, че с работата си всички ние – гражданите на новата държава, допринесем за утвърждаване на доверието в нашата мрежа в световен мащаб. Това ще доведе и до утвърждаване на разплащателните средства, които използваме вътре в мрежата.
Ако приемем, че нашата валута достигне дори само 50 щатски долара за 1 княжески долар, в следващите 4-5 години всеки един гражданин и участник в социалната мрежа е възможно срещу 500 княжески долара, дадени в началото, да получи еквивалент на 25 000 щатски долара. Това е хипотетично, но е възможно. Всичко зависи от труда и усилията на всички участници в мрежата, защото всеки ще е мотивиран да е акционер и да получава дивиденти.
Трети вариант за печелене е да се създаде акционерно дружество, от което всеки гражданин на New Atlantis да има право да си закупи акции – за много малка или по-голяма сума, според възможностите си. Събраната сума от тези акции ще е и първоначалният капитал, който ще бъде основата за първоначалното развитие на социалната мрежа и икономическата зона.
Това АД ще е собственик и на социалната мрежа и ще е управлявано в интерес на всички. То ще получи от държавата правото да управлява и експлоатира природните богатства в икономическата зона и териториалните води на новообразуваната държава и в зависимост от уменията на мениджърите, които ние заедно ще изберем, ще зависят и годишните дивиденти, които всеки гражданин ще получава.
Четвъртият начин, по който е възможно гражданите на New Atlantis да печелят пари, е разработен от наши икономисти, съвместно със специалисти от „Менса“. Самият метод е иновативен, но той може да се реализира само с участието на Европейския съюз, тъй като се отнася до моментната ситуация в ЕС. Смятаме, че този метод е в състояние да помогне на самия ЕС да намери решение в превъзмогването на дефлацията и да стане мотор за рестартиране на икономиката на Стария континент.
Никой не може да отрече, че Европа в момента се намира в една изключителна ситуация. Имам предвид, че повече от 50 г. от създаването на ЕС и 16 г. от въвеждането на единната валута, ЕС е в такава екстремна ситуация и за първи път Европейската централна банка (ЕЦБ) е принудена да използва механизма на „количествените облекчения” – печатането на пари и вкарването им в обръщение, за да може да се създадат условия за рестартиране на икономиката.
На свое заседание от януари 2015 г. ЕЦБ взе решение да напечата и пусне в обръщение около 1,2 трилиона евро, които за 18 месеца да бъдат вкарани в икономиката на Европа.
Повечето от вас вероятно знаят, че против тази операция беше Германия, тъй като нейната икономика е организирана отлично и работи безупречно. Германското правителство и всички германци харчат толкова, колкото са изработили, а не както в някои източно- и южноевропейски страни – харчат повече, отколкото са изработили, и трупат дефицит.
Германия заведе дело в Европейския съд срещу това намерение на ЕЦБ да използва горепосочения метод на количествени облекчения с мотива, че това е нерегламентирана държавна помощ, която ще получат голяма част от страните от ЕС. Но Европейският съд прецени, че това не е държавна помощ и разреши на ЕЦБ за започне да печата пари и да ги вкарва в обръщение.
Това явно нанесе не само морален удар на немското правителство, но и в материално отношение се почувства с обезценяването на активите на немските компании.
Операцията по печатането на пари и вкарването им в обръщение с цел стимулиране на икономиката започна в началото на месец март 2015 г. с първия транш от 60 млрд. евро, но още в края на същия месец почти всички икономисти на ЕС установиха, че има пробив в системата – парите отиват за покриване на стари задължения към банките, за покриване на социални задължения на правителствата, за вноски по задължения към ЕС и много малка част се използват реално за рестартирането на икономиката.
Това явно притесни много ръководителите на ЕЦБ и още в края на март нейният ръководител Марио Драги, пред депутатите на италианския парламент, побърза да заяви, че те са направили каквото трябва, и че операцията по печатането на пари има само цикличен характер. За да се рестартира икономиката, ще трябва да се направят и структурни промени, които зависят от самите правителства.
С това изказване явно шефът на ЕЦБ прехвърли отговорността за изхода на операцията по печатането на пари върху премиерите на отделните правителства заради неизвършена структурна реформа.
Притесненията на ръководителите на ЕЦБ са основателни и най-вече поради това, че, за да се рестартира икономиката, ще са необходими повече от 1,2 трилиона евро. По изчисления на американски и английски икономисти, които преди това са обследвали подобни операции в САЩ и Великобритания на база на икономиките им, необходимите средства, които ще трябва да се вкарат в икономиката на ЕС, са още 4 трилиона евро.
Явно е, че за допълнителното вкарване на тези 4 трилиона евро ЕЦБ и европейските политици нямат решение. От изказването на Марио Драги, след първия частичен транш в размер на 60 млрд. евро от гласуваните 1,2 трилиона евро, се вижда, че те не са сигурни в ефекта на своето начинание, свързано с печатането и пускането в обръщение на определена парична маса, и затова са притеснени за допълнителните средства, които трябва да емитират и да вкарат в икономиката на ЕС.
И тук точно нашите икономисти и икономистите на „Менса“ предложиха вариант относно тези допълнителни 4 трилиона, които трябва ЕЦБ да вкара в обръщение, а той се състои в следното:
Новосъздадената държава New Atlantis, която е единствената в Европа без задължения и има свободен икономически потенциал от 100 трилиона долара, създава акционерно дружество с минимален капитал 3000 евро и с 30 участника – 28-те страни членки + New Atlantis + самия ЕС, които получават по 3,3% от това дружество.
New Atlantis, като най-мобилна при вземането на решенията си, е съгласна да апортира част от икономическата си зона в това новосформирано дружество.
При тази ситуация, след оценка на някои международни одитори, като например KPMG, ще се установи, че стойността на апорта е в рамките на 30 трилиона евро, като е възможно такава да бъде и оценката на притежаваните от акционерите акции. Или на практика всяка една от европейските страни ще притежава акции за около 1 трилион долара.
Съгласно решението на ЕЦБ, свързано с количествените облекчения, тя може да купува и корпоративни ценни книжа, каквито на практика се явяват и горепосочените акции.
Идеята е ЕЦБ да изкупи равномерно от всички акционери акции на стойност 4 трилиона евро – каквито са разчетите за допълнително необходимите пари, които трябва да се напечатат и вкарат в обръщение, за да тръгне икономиката на ЕС, като по този начин тя ще стане 31-вия акционер.
Нашите икономисти предлагат около 1 трилион от тези пари да остане на разположение на 30-те акционера, а с останалите 3 трилиона да бъдат създадени 2 фонда под ръководството на ЕС. Първият фонд да управлява 1,5 трилиона, които да се използват като фонда, който беше лансиран от Жан Клод Юнкер – за инфраструктурни проекти. По този начин ще се създадат нови работни места, икономиката ще се превърти, милиони работници ще получават редовно своите заплати, ще си плащат необслужените кредити, ще пазаруват в магазините и т.н.
С останалите 1,5 трилиона да бъде създаден втори фонд, който да отпечата и да раздаде на всеки един от 500-те милиона граждани на ЕС по 3000 ваучера, равняващи се на 3000 евро, които да могат да се използват от тях само за покупки на стоки и услуги, произведени в ЕС.
Акционерното дружество, собственост на New Atlantis, ще получи не 3,3% както всички останала акционери, а 4,3% от капитала на гореспоменатото дружество, и то предвид на това, че ние сме единствените, които внасяме реален капитал – „апортната вноска” и с това обезпечаваме цялата операция.
Ще предложим на ЕЦБ да изкупи този наш 1 % от акции за 180 млрд. евро. Тези средства New Atlantis смята да инвестира в изграждането на 3 научни комплекса – градчета, които да бъдат оборудвани с всички необходими институти и лаборатории за научна работа на най-високо ниво.
В тези градчета смятаме да поканим да живеят и работят най-умните хора в света, където да развиват своите идеи и да ги превърнат в реалност в полза на всички нас.
Възнамеряваме да инвестираме по 60 млрд. евро в България, гр. Свищов – традиционен университетски град и родно място на основателите на New Atlantis, Гърция – гр.Солун – традиционен университетски град, разположен край морето, и Германия – в някое от малките алпийски градчета с традиции в науката.
При това положение в Европа ще се преселят да живеят и работят най-умните хора – „сивото вещество” на света, като техните достижения в науката и практиката, освен за просперитета на гражданите на New Atlantis, ще допринесат и за развитието на ЕС, тъй като ние ще предоставим на всички европейски компании безплатен достъп до техните достижения.
Външна политика
Уважаеми приятели,
New Atlantis е страна, чиято основна цел е подпомагане и защита на икономическия просперитет на нейните граждани. Предвид на това, че те де факто са разселени по цялата територия на нашата планета, новосформираната държава – New Atlantis възнамерява да кандидатства и стане член на всички големи икономически съюзи в света, в това число и ЕС, за да може да защитава икономическите интереси на своите граждани.
Използвам случая да помоля група страни, които вече са членки на ЕС, да поемат нашето представителство пред ЕС и да ни подпомогнат със своя опит при кандидатстването ни за членове на съюза. По-специално се обръщаме към Германия, България и Гърция, защото:
а) за нас Германия е страната, която е модел на организация и икономически просперитет, към което ние ще се стремим;
б) България е страната, в която са родени и израснали създателите на новата държава. Тъй като законодателството на новата държава, съгласно конституцията, съвпада със законодателството на Република България, което от своя страна е хармонизирано с ЕС, смятаме, че това ще улесни ръководството на България да ни подпомогне в кандидатстването ни в ЕС;
в) Гърция – от уважение към гръцкото правителство, което първо прозря същността на нашия проект с остров YJNI и чрез свои адвокати предложи да ни консултира в експлоатацията на острова и териториалните води и икономическата зона около него. Ясно е, че като островна държава, в Гърция има достатъчно капацитети, които разбират от управление на териториалните води около островите.
Уважаеми приятели,
Използвам случая да поканя всички вас, които отговаряте на условията за гражданство в New Atlantis и приемате нашите идеи, да започнете да се записвате за граждани на държавата на упоменатия сайт, за да може всеки според възможностите си и начина, по който желае и може, да подпомогне изграждането и функционирането на New Atlantis.
Заявяваме, че сме отворени за всякакви нови идеи и начинания, които заедно с вас ще селектираме и най-добрите от тях ще се опитаме да внедрим в икономиката на новата държава за благото и общия интерес на всички нейни граждани.
Освен това, се обръщам и с молба към всички IT специалисти, най-вече от България, да се свържат с нас и да ни подпомогнат в изграждането и функционирането на IT системата на държавата.
Обръщам се също така и с молба за установяване на сътрудничество с хората от B Team – групата световни бизнес лидери, чиято цел е, наред с реализиране на печалба от личния си бизнес, да работят и за подобряване благосъстоянието на хората и опазване на планетата ни.
Доколкото знам, те от доста време работят по създаването на нов модел на управление на съвременната държава, изцяло опериран от софтуер, поддържан от хиляди независими компютри. По моя информация, наред с Ричард Брансън, в тази група участват и визионери като Бил Гейтс, Райт Хофман (създателят на LinkedIn), Марк Андерсън (член на Борда на директорите на Facebook) и много други, които вече са подпомогнали изработването на софтуерен модел за управление на съвременната държава и бизнес, което представлява „надстройката”.
Ние съобщаваме на гореспоменатите господа, че разполагаме с базата – юридическата платформа – новосъздадената държава New Atlantis, върху която заедно с тях, с обединени усилия може да монтираме и приложим този нов модел.
И последно се обръщам към журналистите от цял свят, които безкрайно уважавам, не само защото са потенциални граждани на нашата държава на база на благородната си професия и природно дадените им качества, но и защото знам, че те са и двигателят на обществото в трудни моменти. В ситуации като тази световна политическа криза смятам, че може да се излезе и с нестандартни решения и според мен те са няколко. Смятам, че едно от тях е и нашият проект New Atlantis, за развитието на който те могат да съдействат.
Каня журналистите да станат наши посланици по цял свят, за да може чрез тях нашите идеи да стигнат до хората от B Team, г-жа Меркел, г-н Юнкер, премиерите на България, Гърция и най-вече до всички умни хора по света.
Както вече споменах, смятам, че може да се излезе от изключително сложната ситуация, в която живеем, с колективния ум на последните. Чрез феномена на нашето време – социалните мрежи и по-специално нашата социална мрежа на умните хора – IQ140.eu, заедно да освободим клапана от натрупаната негaтивна енергия от човечеството и тя да отиде във виртуалното пространство, а не да се излее по бойните полета на планетата и да последват разрухите, на които бяхме свидетели през Първата и Втората световна война.
Владимир Баланов, княз на Княжество New Atlantis.
P.S. Като начало – включете се в www.iq140.eu – новата социална мрежа за интелигентни хора. В бъдеще тя ще претърпи сериозно развитие и обновяване. Това е сайтът на всички знаещи и можещи. Запознайте се с такива хора и станете добри приятели.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version