NEW ATLANTIS

СЪОБЩЕНИЕ НОВА АТЛАНТИДА

СЪОБЩЕНИЕ
във връзка със създаването на базата на остров YJNI на нова суверенна държава, която е конституционна монархия – княжество и носи името НОВА АТЛАНТИДА
Уважаеми Приятели,
Както знаете, преди около 1 година предложих на българското правителство остров YJNI да стане част от територията на България. След като не получих отговор, писах писмо и до Европейската комисия (г-н Шулц, г-н Ромпьой, г-н Юнкер, г-н Тимерманс, г-жа Кристалина Георгиева), с което предложих да им предоставя острова и те да намерят фирма за експлоатацията и управлението на икономическата зона около острова, но до момента нямам отговор и от тях. Предполагам, че българското правителство и Европейската комисия до сега не са отговорили, тъй като присъединяването на нови територии към дадена държава е свързан с промяна на конституцията на съответната страна, а в случая в България, това изисква и свикване на Велико народно събрание, което може би затруднява политиците и за това не са отговорили.
Междувременно на 17.04.2015г. в пресата се появи информация, че един чех се е възползвал от пропуски в разпределението на териториите при разпадането на бивша Югославия и е основал, върху изоставена от новообразувалите се държави територия, нова държава на Балканите върху площ от 7 кв.км с името – Либерландия.
Вследствие на това, че не получих отговор и на двете ми предложения, аз последвах примера на този чех и на 22.05.2015г дефакто се извърши регистрацията на нова суверенна държава, която е конституционна монархия – княжество и носи името – НОВА АТЛАНТИДА.
На първо време искам да поясня какво представлява държавата – държавата е едно политико-икономическо обединение на група граждани, които имат свое правителство и упражняват суверенитет върху дадена територия и прилежащите й териториални води и въздушно пространство. За да се създаде една държава е необходимо да има свободна територия, каквато ние имаме – остров YJNI; да има група граждани, които да извършат учредяването на тази държава, каквото ние направихме на 22.05.2015г. с подписването на конституцията. Третото необходимо условие е да има правителство, което ние сме подготвили и четвъртото условие спрямо международните норми е признаване на държавата или правителството от друга държава и установяване на двустранни дипломатически отношения между тях.
Съгласно гореизложените международно-приети норми за създаването на една държава, ние сме изпълнили всички условия, като искам да отбележа, че съгласно международното право признаването на нова държава и правителство – това е акт , който могат да извършат само държави и правителства. Като правило това означава готовност да се установят дипломатически отношения, каквито ние вече имаме с няколко страни. Съгласно международното право Организацията на обединените нации е създадена да съблюдава мира и разбирателството между народите и гарантира международната стабилност и тя няма съответните пълномощия, за да определи дали едно или друго образувание е държава или не, защото самата тя не е държава или правителство и за това не разполага с каквито и да е правомощия да признава една или друга държава или правителство. Това го споменавам, защото някои смятат, че трябвало да бъдем признати от ООН, а в ООН само се членува ако желаеш.
Искам да посоча, че основната цел за създаването на държавата е чрез използването на международните правни норми да се получи едно икономическо образувание от 12 милни териториални води и 200 милна изключителна икономическа зона, чиито икономически потенциал може да се ползва от всички граждани на държавата.
Държавата първоначално е създадена от фамилията ни, за да се избегнат евентуални усложнения, тъй като е възможно някой от подписалите конституцията извън семейството да заяви впоследствие, че положения подпис не е негов и не е легитимен и да оспори създаването на държавата като отнесе въпроса до някой международен съд, където делото да се проточи с години и това да възпрепятства стартирането на новата държава.
Приели смe формата на управление на държавата да бъде конституционна монархия, каквито са около 40 държави по света като Лихтенщайн, Монако, Андора, Великобритания , Япония тъй като смятам, че това е удачния модел за стартирането на новата държава и първоначалното й развитие. Опасявам се, че ако бяхме решили да започнем с Република, чиито жители първоначално са например 50 човека, е възможно по начина, който е добре известен на Балканите, „неизвестни” предприемачи да организират два пъти повече граждани на следващите избори и по този начин да превземат евентуалната република и така да опорочат проекта.
Както виждате от името на държавата – „НОВА АТЛАНТИДА” – идеята е, за граждани и най-вече тези, които ще я управляват, да бъдат привлечени най-умните хора в света, които според нас са наследници на древните атланти от потъналия континент Атлантида.
Според създателите на конституцията по право граждани на държавата са учредителите й, всички нобелови лауреати, членовете на Менса Интернешънъл и хората, които са подпомагали учредяването на държавата. Освен тях, граждани на държавата могат да са всички жители на земното кълбо, които учат и/или имат поне средно образования и не са съдени за престъпления.
Както казах, целта на държавата е получения икономически потенциал от превръщането на острова в държава, който според някои учен набъбва до около 100 трилиона долара, да бъде управляван от най-умните хора – граждани на държавата в интерес на всички останали граждани. В тази насока, ние създателите заедно с наши приятели, които ни помагат имаме определен модел, по който трябва да става това, но този модел може да бъде допълнен и доразвит с идеи от всички граждани на новата държава.
Ето нашето виждане как ние си представяме как всеки нов жител на Нова Арлантида ще може да се възползва най-вече икономически от гражданството.
Първи начин: всички знаем, че в този дигитален век, голяма част от населението на земята прекарва по няколко часа дневно пред компютъра и нашата идея е да направим така, че част от това време да донесе конкретни икономически приходи на всеки гражданин. За тази цел ние сме създали социална мрежа, която се казва IQ140.eu Всеки, който стане гражданин на държавата задължително се регистрира и в социалната мрежа, с което автоматично получава от правителството примерно около 500 княжески долара, които са електронни пари тип bitcoin, емитирани от Централната банка на княжеството, а всеки член на Менса Интернешънъл или нобелов лауреат получава 3 пъти повече от княжеската валута – около 1500 княжеско долара. Целта e тази виртуална мрежа да се развива и расте заедно с държавата и тя след време да нарасне толкова, че да достигне Facebook. При това положение ще имаме: първо – може би втората по население държава в света, второ – от това следва и значителен интернет трафик в мрежата ни и завишени рекламни приходи. Явно е, че в зависимост от активността на участниците в мрежата ще растат и приходите. Идеята е социалната мрежа да бъде собственост на всички участници в нея-граждани на Нова Атлантида и приходите от работата на тази социална мрежа в последствие ще се превърнат в дивиденти, а не както е в другите големи социални мрежи, където акционери са големи финансови институции, и болшинството участници в мрежата нямат акционерно участие, съответно и пряка икономическа изгода.
Вторият начин, по който смятаме да дадем възможност на гражданите и участниците в „социалната мрежа на умните” е чрез предоставянето на всеки един участник на гореспоменатите 500 електронни ваучера тип bitcoin. Идеята е чрез тях да се организира вътрешно разплащане между участниците в самата мрежа, за техни нужди, което, като имаме предвид, че това е „мрежата на умните хора”, за няколко години доверието в тази разплащателна система ще нарасне значително и това ще е втория източник на печалба за жителите на тази държава. Като пример може да посочим bitcoin, цената на който при създаването му преди 5-6 г. беше 0.80 щатски долара и вследствие на нарасналото довери и търсенето му като международно разплащателно средство, в един момент започна да се търгува на международните финансови пазари и цената му достигна 800 щатски долара за 1 bitcoin. В момента цената е около 250 щатски долара за 1 botcoin. Да си представим, че работата на всички нас – гражданите на новата държава, допринесе за утвърждаване доверието в нашата мрежа в световен мащаб, това ще доведе и до утвърждаване на разплащателните средства, които използваме вътре в мрежата и ако приемем, че нашата валута достигне дори само 50 щатски долара за 1 княжески долар, в следващите 4-5 години всеки един гражданин и участник в социалната мрежа е възможно срещу 500 княжески долара, дадени в началото да бъдат еквивалент на 25 000 щатски долара. Това е хипотетично, но е възможно, защото всичко зависи от труда и усилията на всички участници в мрежата и е мотивирано от това всеки да е акционер и да получава дивиденти.
Трети вариант за печелене е да се създаде акционерно дружество, от което всеки гражданин на Нова Атлантида да има право да си закупи акции. Събраната сума от тези акции ще е и първоначалния капитал, който ще бъде основата за първоначалното развитие на социалната мрежа и икономическата зона. Това АД ще е собственик и на социалната мрежа и ще е управлявано в интерес на всички. То ще получи от държавата правото да управлява и експлоатира природните богатства в икономическата зона и териториалните води на новообразуваната държава и в зависимост от уменията на мениджърите, които ние заедно ще изберем, ще зависят и годишните дивиденти, които всеки гражданин ще получава.
Четвъртия начин, по който е възможно гражданите на Нова Атлантида да печелят пари е разработен от наши икономисти, съвместно със специалисти от Менса. Самият метод е иновативен, но той може да се реализира само с участието на Европейския съюз, тъй като касае моментната ситуация в ЕС. Смятаме, че този метод е в състояние да помогне на самия ЕС да намери решение в превъзмогването на дефлацията и да стане мотор за рестартиране на икономиката на стария континент.
Никой не може да отрече, че Европа в момента се намира в една изключителна ситуация. Имам предвид, че повече от 50 г. от създаването на ЕС и 16 г. от въвеждането на единната валута ЕС е в такава екстремна ситуация и за 1-ви път Европейската централна банка (ЕЦБ) е принудена да използва механизма на „количествените облекчения” – печатането на при и вкарването им в обръщение за да може да се създадат условия за рестартиране на икономиката. На свое заседание от Януари 2015 ЕЦБ взе решение да напечата и пусне в обръщение около 1,2 трилиона евро, които за 18 месеца да бъдат вкарани в икономиката на Европа. Повечето от вас вероятно знаят, че против тази операция беше Германия, тъй като нейната икономика е организирана отлично и работи безупречно и самото германско правителство и всички германци харчат толкова, колкото са изработили, а не както в някои източно и южноевропейски страни – харчат повече от колкото са изработили и трупат дефицит. Германия заведе дело в Европейския съд срещу това намерение на ЕЦБ да използва този метод на количествени облекчения с мотива, че това е нерегламентирана държавна помощ, която ще получат голяма част от страните от ЕС. Но Европейския съд прецени, че това не е държавна помощи разреши на ЕЦБ за започне да печата пари и да ги вкарва в обръщение. Това явно нанесе не само морално удар на немското правителство, но и в материално отношение това се почувства с обезценяването на активите на немските компании. Операцията по печатането на пари и вкарването им в обръщение с цел стимулиране на икономиката започна в началото на месец март 2015 с първия транш от 60 млрд. евро, но още в края на същия месец почти всички икономисти на ЕС установиха, че има пробив в системата – парите отиват за покриване на стари задължения към банките, за покриване на социални задължения на правителствата, за вноски по задължения към ЕС и много малка част реално за рестартирането на икономиката.Това явно притесни много ръководителите на ЕЦБ и още в края на март нейния ръководител Марио Драги, пред депутатите на италианския парламент побърза да заяви, че те са направили каквото трябва и че операцията по печатането на пари има само цикличен характер. За да се рестартира икономиката ще трябва да се направят и структурни промени, които зависят от самите правителства. С това изказване явно шефа на ЕЦБ прехвърли отговорността за изхода на операцията по печатането на пари върху премиерите на отделните правителства заради неизвършена структурна реформа. Притесненията на ръководителите на ЕЦБ са основателни и най-вече поради това, че за да се рестартира икономиката ще са необходими повече от 1,2 трилиона евро, тъй като по изчисления на американски и английски икономисти, които преди това са обследвали подобни операции в САЩ и Великобритания на база на икономиките на тези страни необходимите средства , които ще трябва да се вкарат в икономиката на ЕС са още 4 трилиона евро. Явно е, че за допълнителното вкарване на тези 4 трилиона евро ЕЦБ и европейските политици нямат решение, защото от изказването на Марио Драги, след първия частичен транш в размер на 60 млрд. евро от гласуваните 1,2 трилиона евро, се вижда, че те не са сигурни в ефекта на своето начинание, свързано с печатането и пускането в обръщение на определена парична маса и за това са притеснени за допълнителните средства, които трябва да емитират и да вкарат в икономиката на ЕС.
И тук точно нашите икономисти и икономистите на Менса предложиха вариант относно тези допълнителни 4 трилиона, които трябва ЕЦБ да вкара в обръщение, а той се състои в следното:
Новосъздадената държава Нова Атлантида, която е единствената в Европа без задължения и има свободен икономически потенциал от 100 трилиона долара, създава акционерно дружество с минимален капитал 3000 евро и с 30 участника – 28-те страни членки + Нова Атлантида + самия ЕС, които получават по 3,3% от това дружество. Нова Атлантида, като най-мобилна при вземането на решенията си е съгласна да апортира част от икономическата си зона в това новосформирано дружество. При тази ситуация, след оценка на някои международни одитори, като например KPMG, ще се установи, че стойността на апорта е в рамките на 30 трилиона евро, като е възможно такава да бъде и оценката на притежаваните от акционерите акции или на практика всяка една от европейските страни ще притежава акции за около 1 трилион долара.
Съгласно решението на ЕЦБ свързано с количествените облекчения, тя може да купува и корпоративни ценни книжа, каквито на практика се явяват и горепосочените акции. Идеята е ЕЦБ да изкупи равномерно от всички акционери акции на стойност 4 трилиона евро – каквито са разчетите за допълнително необходимите пари, които трябва да се напечатат и вкарат в обръщение за да тръгне икономиката на ЕС, като по този начин тя ще стане 31-вия акционер. Нашите икономисти предлагат около 1 трилион от тези пари да остане на разположение на 30 – те акционера, а с останалите 3-те трилиона да бъдат създадени 2 фонда под ръководството на ЕС. Първия фонд да управлява 1,5 трилиона, които да се използват като фонда, който беше лансиран от Жан Клод Юнкер – за инфраструктурни проекти. По този начин ще се създадат нов работни места, икономиката ще се превърти, милиони работници ще получават редовно своите заплати, ще си плащат необслужените кредити, ще пазаруват в магазините и т.н.
С останалите 1,5 трилиона да бъде създаден втори фонд, който да отпечата и да раздаде на всеки един от 500-те милиона граждани на ЕС по 3000 ваучера равняващи се на 3000 евро, които да могат да се използват от тях само за покупки на стоки и услуги произведени в ЕС.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Уважаеми Приятели,

Нова Атлантида, като страна, чиято основна цел е подпомагане и защита на икономическия просперитет на нейните граждани и предвид на това, че последните де факто са разселени по цялата територия нашата планета, новосформиранта държава – Нова Атлантида възнамерява да кандидатства и стане член на всички големи икономически съюзи в света, в това число и ЕС, за да може да защитава икономическите интереси на своите граждани.
Използвам случая да помоля група страни, които вече са членки на ЕС, да поемат нашето представителство пред ЕС и да ни подпомогнат със своя опит при кандидатстването ни за членове на съюза, и по специално се обръщаме към Германия, България и Гърция, защото:
А) за нас Германия е страната, която е модел на организация и икономически просперитет, към което ние ще се стремим
Б) България е страната, в която са родени и израснали създателите на новата държава, а и предвид на това , че законодателството на новата държава, съгласно конституцията, съвпада със законодателството на Република България, което от своя страна е хармонизирано с ЕС, смятаме , че това ще улесни ръководството на България да ни подпомогне в кандидатстването ни в ЕС
В) Гърция – от уважение към гръцкото правителство, което първо прозря същността на нашия проект с остров YJNI и чрез свои адвокати предложи да ни консултира в експлоатацията на острова и териториалните води и икономическата зона около него. Ясно е, че Гърция е островна държава и тя разбира от управление на териториалните води около островите.

Уважаеми Приятели,
Използвам случая да поканя всички вас, които отговаряте на условията за гражданство в Нова Атлантида и приемате нашите идеи, да започнете да се записвате за граждани на държавата на упоменатите сайтове, за да може всеки според възможностите си и начина, по който желае и може да подпомогне изграждането и функционирането на Нова Атлантида. Заявяваме, че сме отворени за всякакви нови идеи и начинания, които заедно с вас ще селектираме и най-добрите от тях ще се опитаме да внедрим в икономиката на новата държава за благото и общия интерес на всички нейни граждани.
Освен това, се обръщам и с молба към всички IT специалисти, най-вече от България да се свържат с нас и да ни подпомогнат в изграждането и функционирането на IT системата на държавата.
Обръщам се също така и с молба за установяване на сътрудничество с хората от B Team – групата световни бизнес лидери, чиято цел е наред с реализиране на печалба от личния си бизнес да работят и за подобряване благосъстоянието на хората и опазване на планетата ни. До колкото знам, те от доста време работят по създаването на нов модел на управление на съвременната държава изцяло опериран от софтуер, поддържан от хиляди независими компютри. По моя информация наред с Ричард Брансън в тази група участват и визионери като Бил Гейтс, Райт Хофман (създателят на LinkedIn), Марк Андерсън (член на борда на директорите на Facebook) и много други, които вече са подпомогнали изработването на софтуерен модел за управление на съвременната държава и бизнес, което представлява „надстройката”.
Ние съобщаваме, на гореспоменатите господа, че разполагаме с базата – юридическата платформа – новосъздадената държава НОВА АТЛАНТИДА, върху която заедно с тях, с обединени усилия може да монтираме и приложим този нов модел.


'СЪОБЩЕНИЕ НОВА АТЛАНТИДА' 6 коментара

 1. ноември 15, 2017 @ 4:23 pm Димитър Начев

  Как се става поданик на Княжеството или акционер в него .

  Reply

 2. ноември 16, 2017 @ 2:23 pm Veselin

  Искам да се кандидатствам.как и къде?

  Reply

 3. ноември 18, 2017 @ 2:30 am арх.Борис Ташков

  На вниманието на Н.Пр. Княз Владимир Баланов
  Княз на държавата Княжество Нова Атлантида!

  Уважаеми Ваше Превъзходителство Княз Баланов!

  ЖЕЛАЯ да стана поданик на Княжество Нова Атлантида!

  Впечатлен от интервюто Ви по Канал 3, познавайки Н.Пр Княз арх. Миломир Богданов, Княз на Княжество Онгъл, когото преди няколко години поздравих за смелостта му, за активността, за проявения Висок от древността Български Дух, виждайки днес Вашата решителност, несподелена от правителството на Република България, с ясното съзнание реших да Ви пиша, обявявайки желанието си да стана поданик на Княжество Нова Атлантида.

  Роден съм в София на 05.10.1947 г.. Произхождам от рода на баща ми-софиянец, който е от Охрид и от даскалския възрожденски монархически род на майка ми от Северна България гр. Шумен,
  моето желание доби завършен вид и като Ви пиша, Ви моля да ми отговорите, дали е възможно и какви са изискванията и условията формулирани от Ваше Превъзходителство аз и семейството ми да станем поданици на Княжество Нова Атлантида?

  Желание да стане поданик на Княжество Нова Атлантида има и моя шофьор от бившето Българо Унгарско Дружество „Интрансмаш“ Георги Стойков, родом от Северна България, село Слатина , област Ловеч.

  Телефона ми за връзка е +359879479984

  С Искрено Уважение арх. Борис Ташков!

  Reply

 4. ноември 18, 2017 @ 5:27 am георгиев

  Цялото изложение направено от Г-н ?.,изглежда да е доста интересно,но не е достъпно до обикновенния човек,то е насочено предимно към една среда от много тесен кръг хора.И доколкото разбирам,нито България нито ЕС не проевяват много голям интерес към тия предложения.Аз съм един обикновен човек ,и така разбирам нещата.Има неща във вашия проект които са много сложни,и вероятно неосъщестими.Това е моето мнение на един обикновен човек.

  Reply

 5. юли 18, 2018 @ 4:47 pm Дочко Герджиков

  Адмирации за начинанието и всичко направено до момента! Радвам се,все още има истински Българи! Желая ви успех!
  БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

  Reply

 6. ноември 17, 2018 @ 4:06 am Иван

  Мисля, че в популяризацията на този проект, трябва да има игрален филм, който да започва: „-Филмът е по действителен случай….“ и да завършва с: “ очакваме ви “ . Да има и обяснителни документални под-филмчета, обясняващи на обикновените зрители (граждани), как точно да се включат в проектите.

  Reply


Would you like reply to Veselin

Имейл адресън няма да бъде публикуван.

dolphins  © 2021 Principality of New Atlantis