СЪОБЩЕНИЕ – ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КНЯЖЕСТВО НОВА АТЛАНТИДА

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КНЯЖЕСТВО НОВА АТЛАНТИДА КЪМ СТРАНИТЕ ПОДПИСАЛИ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА, ПРИЕТА ПРЕЗ 1992 В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО, КОЕТО, НА ПРАКТИКА, Е УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИРЕКТНИ ДВУСТРAННИ ОТНОШЕНИЯ СЪС 195 СТРАНИ ОТ СВЕТА, ПОДПИСАЛИ ВЕЧЕ ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ

Уважаеми Приятели,

В края на 2016г. група независими, суверенни – нововъзникнали държави, една от които е Княжество Нова Атлантида се обединиха и учредиха своя регионална икономическа организация под името „Алианс за свободна икономическа интеграция и устойчиво развитие на новообразуваните държави”.

Пояснявам, че съгласно международните правила, залегнали в тази конвенция, такава организация, като Алианса, може да е страна по Рамковата конвенция по изменението на климата, приета през 1992г. в гр. Рио де Жанейро, може да подпише конвенцията и се присъединява към нея на 90-тия ден след депозиране на документите пред Генералния Секретар на ООН, който е определен за депозитар.

От приложените документи се вижда, че Алианса, на който, както казах, ние сме една от държавите учредителки, е изпратил, на 01.03.2017г. по факса на Генералния Секретар на ООН, документите за присъединяване към Конвенцията по климата в централата на ООН. Като допълнение, същите документи са изпратени по куриер – с обратна разписка. Изпратени са трети път по електронната поща на Генералния секретар и четвърти път – по електронната поща и на Департамента по Екологията на ООН, от където имаме обратно писмо, че са получени.

Предвид на това, че, съгласно чл.23 от Конвенцията, режима за присъединяване е уведомителен, то, след 90-тия ден от датата на депозиране на документите, ние сме страна по Конвенцията на ООН по изменението на климата. Този ден е 31.05.2017г.
На практика, от 31.05.2017г. Княжество Нова Атлантида е в индиректни двустранни отношения със 195 страни, подписали и присъединили се към тази конвенция, в това число и със страните от Европейския съюз, включително и Република България.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за успешния дипломатически ход на Ръководството на Алианса и най-вече за комбинативността и напоритостта на Външния министър на Княжество Нова Атлантида – г-н Йордан Баланов, който е и един от Генералните секретари на новоучредения Алианс.


'СЪОБЩЕНИЕ – ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КНЯЖЕСТВО НОВА АТЛАНТИДА' няма коментари

Бъди първият коментирал!

Сподели какво мислиш

Имейл адресън няма да бъде публикуван.

dolphins  © 2021 Principality of New Atlantis