Княжество „НОВА АТЛАНТИДА”

Ние долуподписаните граждани: Владимир Йорданов Баланов, роден на 22.08.1957г. в България, гр.Свищов, Галина Лефтерова Баланова, родена на 15.02.1959г. в България, гр.Свищов и Йордан Владимиров Баланов, роден на 31.05.1980г. в България, гр.Свищов, прогласяваме учредяването на независима, суверенна, правова държава, която е конституционна монархия – княжество и носи наименованието „НОВА АТЛАНТИДА”.

Суверенитета на държавата се разпростира върху цялата територия на нововъзникналия през 2012 г. плаващ остров YJNIв южната част на Тихия океан, който към момента на учредяване на държавата е с площ от 26800 кв.км. и се намира на 38 градуса южна ширина и 168 градуса и 16 минути западна дължина, върху прилежащите териториални води и върху изключителната икономическа зона около остров YJNI.

Целта на учредяването на новата държава княжество „НОВА АТЛАНТИДА” е да се обедини икономическия потенциал, който острова предлага в качеството си на държава, с интелектуалния потенциал на най-умните хора в света, които във взаимна връзка да допринесат за подобряване на благосъстоянието, както на жителите на княжеството, така и на всички жители на планетата Земя, в духа и традициите на предшествениците си от древната Атлантида,

за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ


'Княжество „НОВА АТЛАНТИДА”' няма коментари

Бъди първият коментирал!

Сподели какво мислиш

Имейл адресън няма да бъде публикуван.

dolphins  © 2019 New Atlantis